top of page
Image by Akhilesh Sharma

F.A.Q.
Veelgestelde Vragen

Snel Antwoord

Heeft u belangrijke vragen en wilt u snel antwoord? Kijk dan eerst even in onze onderstaande Veelgestelde Vragen, wellicht vindt u daar meteen het antwoord op uw vraag.

Kunt u geen antwoord vinden op uw vragen? Neem dan contact op door uw vraag voor te leggen via het contactformulier op de website of per e-mail, telefoon of WhatsApp.

F.A.Q.

|   Andere/meer vragen? Neem contact op

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op door uw vraag voor te leggen via het contactformulier op de website of telefonisch.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
  Als u rechtsbijstand niet kunt betalen, kunt u mogelijk aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan vraagt uw advocaat of mediator dit voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U betaalt een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u zien of u aanspraak kunt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan verleent ook rechtsbijstand op basis van toevoeging.
 • Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?
  Kort gezegd komt het neer op dat er in kaart moet worden gebracht wat er moet worden geregeld ten aanzien van de kinderen, de woning, alimentatie en de verdeling. Daar kunnen gezamenlijk afspraken over worden gemaakt die in een convenant worden vastgelegd. Daarna wordt aan de rechtbank verzocht om een afspraken vast te leggen. Vaak hoeft en dan geen zitting plaats te vinden en geeft de rechtbank een beschikking af. Bent u het niet eens met elkaar, dan geldt dat er een verzoekschrift wordt ingediend met daarin verzoeken over de echtscheiding en de afwikkeling. De ander kan daarop verweren en ook zelfstandige verzoeken indienen. U kan dan weer op deze zelfstandige verzoeken verweren. Meestal volgt daarna een zitting, waarbij ieder de standpunten kan toelichten. De rechtbank zal daarna een beslissing geven. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken is die nog niet definitief. De echtscheiding is pas definitief nadat de uitspraak ook is ingeschreven in de registers van de burgelijke stand. Na de beschikking van de rechtbank kan ook nog een procedure hoger beroep volgen als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl
 • Wat is het verschil tussen een gemeenschappelijk en een eenzijdig verzoek tot echtscheiding?
  Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner één verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens. Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is een verzoek van één van beide partners aan de rechtbank om het huwelijk te ontbinden. Voor zowel het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift als het indienen van een eenzijdig verzoekschrift heeft u een advocaat nodig. De echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek gaat sneller ( ca 4 weken) dan een eenzijdig verzoek. Meer uitgereide informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl
 • Wij zijn samenwoners met een samenlevingsovereenkomst en we hebben geen kinderen maar wel een koopwoning: Wat moeten wij regelen?
  Als u gaat samenwonen of al samenwoont, kunt u een samenlevingscontract opstellen. Dit kan met uw partner. U kunt maar met 1 persoon een samenlevingsovereenkomst sluiten. U kunt zelf afspraken opschrijven over het samenwonen. U kunt dit ook door een notaris laten doen. Dan heeft u een notarieel samenlevingscontract. Door een notaris kunt bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract uw afspraken met betrekking tot uw koopwoning laten opnemen. Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl en www.notaris.nl
 • Wij zijn getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden: Hoe is onze gemeenschap van goederen samengesteld?
  Bent u getrouwd voor 1 januari 2018, geldt een algehele gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u gezamenlijk. Dus ook schulden van voor het huwelijk, maar ook erfenissen en schenkingen wanneer die niet onder uitsluiting zijn gedaan. Bij scheiding wordt alles 50/50 verdeeld, zowel de bezittingen als de schulden. Bent u getrouwd op of na 1 januari 2018 dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Hierin vallen alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren en alle bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen. De bezittingen en schulden die alleen van u (of uw partner) waren vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap vallen niet in de gemeenschap. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap van goederen. Ook niet als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt of heeft gekregen. Bij scheiding krijgen u en uw partner allebei 50% van de bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen. De bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van u alleen waren, vallen buiten de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze hoeft u bij een scheiding niet met uw partner te delen. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gekregen.
 • Wij zijn samenwoners, we hebben 2 minderjarige kinderen. Wat moeten wij regelen?"
  De Nederlandse wet koppelt weinig tot geen juridische gevolgen aan het ongehuwd samenwonen, ook niet als je kinderen hebt. Als je samenwoont erf je bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar, je kinderen zijn je wettelijke erfgenamen. Wanneer u de langstlevende partner verzorgd wil achterlaten en bovendien de zaken goed wil regelen voor het geval u er allebei niet meer bent (gezag, bewind, executeur), dan moet u allebei een testament laten opstellen. Om te zorgen dat u ook fiscaal voordelig van elkaar erft en om het testament ten opzichte van kinderen 'waterdicht' te maken, is naast de testamenten ook een samenlevingscontract nodig. De kinderen zullen bij samenleving ook erkend moeten worden om vast te leggen wie naast de moeder uit wie het kind is geboren, de andere de juridische ouder is. Daarnaast is ook het gezamenlijk gezag bij samenlevers niet automatisch geregeld. Dat is belangrijk omdat daarmee vast komt te liggen dat beide ouders belangrijke beslissingen kunnen nemen over de kinderen. Dit kan samen worden geregeld via: www.rechtspraak.nl
 • Wat is een ouderschapsplan? En hoe leggen we dat vast bij de rechtbank?
  Wanneer u minderjarige kinderen heeft en u en uw partner gaan uit elkaar, dan bent u verplicht een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan, hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling), hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind, hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over schoolkeuze, de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). In het ouderschapsplan mag u ook andere afspraken opnemen. Volgens de wet moet u bij het vaststellen van het ouderschapsplan uw kinderen betrekken. Meer informatie vindt u op www.juridischloket.nl
 • Wat betekent het ouderlijk gezag?
  Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen niet altijd automatisch het ouderlijk gezag. Soms is het nodig om gezag aan te vragen of te wijzigen bij de rechter, bijvoorbeeld wanneer de ouders niet met elkaar zijn getrouwd. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl
bottom of page