top of page
Image by Kelly Sikkema

Echtscheiding
Gemeenschappelijk of Eenzijdig 

Echtscheiding

Bij een echtscheiding zult u afspraken moeten gaan maken met uw (ex-) partner. Zoals wie zorgt er straks voor de kinderen? Krijgt u alimentatie of moet u juist betalen, en hoeveel? Hoe gaat u de bezittingen verdelen? Afspraken kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn altijd op zoek naar een oplossing die ook op lange termijn werkbaar is, waarbij het belang van de kinderen centraal staat. Tenslotte blijven de ouders altijd aan elkaar verbonden in hun rol van ouder. U wordt geholpen met onder meer de kinder- en partneralimentatie, het ouderschapsplan en het verdelen van de bezittingen. Als u ons inschakelt, dan bekijken wij samen de strategie. We onderhandelen scherp, maar proberen in ieder geval altijd een goede verstandhouding met de wederpartij te bewaren. Want misschien moet u in de toekomst toch met elkaar verder. Wij denken pragmatisch en oplossingsgericht met u mee en bekijken eerst of we er zonder dure procedures uit kunnen komen. Pas als het echt niet anders kan, wordt uw zaak aan de rechter voorgelegd.

Oplossingen

|   Voorkom een vechtscheiding

Als u kinderen heeft is het belangrijk dat u, hoe teleurgesteld, boos of verdrietig u ook bent, u hun belangen altijd centraal stelt. Jaarlijks krijgen ongeveer 55.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Voor zo’n 20% geldt dat de echtscheiding problematisch verloopt en kinderen er nadelige gevolgen van ondervinden. Bijvoorbeeld omdat ouders kwaad spreken over elkaar, veel ruzie maken of geen fatsoenlijke afspraken met elkaar willen maken. Vraag uzelf dus af hoe u wilt dat de kinderen later op de echtscheiding terugkijken. U bent verantwoordelijk voor hun welzijn, dus probeer ten alle tijden een vechtscheiding te voorkomen.

|   Inschakelen advocaat

Voor het regelen van uw echtscheiding, kunt u een advocaat inschakelen. In welk stadium u die wilt inschakelen, is uw keus. U kunt al in een vroeg stadium van de echtscheiding een advocaat inschakelen, zodat die u precies kan uitleggen wat er allemaal geregeld moet worden. Het is wel belangrijk dat u kiest voor een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. U kunt een gezamenlijke advocaat of een eigen advocaat in de arm nemen. Hierbij kan ook gekeken worden of  het wenselijk is een financieel adviseur of fiscalist in te schakelen..

|   Een gezamenlijke advocaat

Als u samen de echtscheiding wilt regelen en niet tegenover elkaar in de rechtbank wilt staan, kies er dan voor om een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen. De advocaat zal de echtscheiding juridisch met u doornemen en duidelijk uitleggen welke afspraken er in het verzoek tot echtscheiding moeten komen te staan. Tevens helpt de advocaat u met het maken van alle nodige afspraken. Wanneer het echtscheidingsverzoek compleet is, stuurt de advocaat dit door naar de rechtbank. Een gezamenlijke advocaat  behartigt uw beider belangen en er wordt er geen partij gekozen voor een van de twee partners.

|   Een eigen advocaat

Kunt u niet met elkaar om tafel om samen afspraken te maken, dan bent u genoodzaakt allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Met uw eigen advocaat bespreekt u uw voorstel om de echtscheiding te regelen. Ook hier zullen advocaten proberen het alsnog onderling te regelen. Lukt dit niet dan kunnen de verschillende standpunten aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt dan de uiteindelijke beslissing.

bottom of page