top of page
Comforting

Civiel Jeugdrecht; Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing
 

De Jeugdrecht Advocaat

Onder het jeugdrecht valt het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Het jeugdrecht gaat over kinderen in de leeftijd tot 18 jaar ofwel over minderjarigen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ouders voelen zich vaak machteloos tegenover instanties die beslissen over hun kinderen. Het is dan van belang dat zij zich gesteund voelen door een advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht en kennis heeft van alle civielrechtelijke regelingen, zoals de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing.

Wij brengen uw standpunten helder in beeld zodat de kinderrechter een weloverwogen beslissing kan nemen die recht doet aan alle belangen. De belangen van de kinderen staan altijd voorop en wij hebben ervaring met complexe omgangszaken en gezagszaken. Regelmatig staan we ouders bij waar het om geschillen over de kinderen gaat. 

Advocatenkantoor ZELA is aangesloten bij de VNJA (Vereniging Nederlandse Jeugdrecht advocaten).

Jeugdrecht

|   Civiel Jeugdrecht

Het civiele jeugdrecht gaat  over kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen en de contacten met de raad voor kinderbescherming en Jeugdzorginstellingen.

|   Onder Toezichtstelling

De ondertoezichtstelling (OTS) beperkt het ouderlijk gezag. Indien er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, kan de Raad voor de Kinderbescherming de Kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen. De ondertoezichtstelling is een maatregel die ingrijpt in uw gezag. Een gezinsvoogd wordt aangesteld voor het kind en neemt samen met de ouders beslissingen over het kind. De gezinsvoogd kan ook aanwijzingen geven die moeten worden opgevolgd door de ouders. De ouders kunnen de aanwijzing aanvechten bij de rechter wanneer zij het hier niet mee eens zijn.

|   Uithuisplaatsing

De uithuisplaatsing (UHP) gaat veel verder dan de ondertoezichtstelling. Een uithuisplaatsing kan alleen plaatsvinden met toestemming van de rechter en nadat de ouders hun mening hebben kunnen geven. In sommige gevallen zijn die zorgen dermate ernstig dat een zitting en rechtszaak niet meer kan worden afgewacht en uw kind met toestemming van de rechter direct uit huis geplaatst wordt. Ouders weten dan van tevoren niet dat het kind uit huis wordt geplaatst. Toetsing van de rechter vindt daarna binnen 2 weken plaats. Het kind wordt dan bij bijvoorbeeld in een netwerkgezin of een crisisgezin geplaatst. Dit is een gezin uit uw eigen netwerk, zoals bijvoorbeeld bij de oma en opa van het kind of een oom en tante. In sommige gevallen zal geoordeeld moeten worden of het kind in een gesloten jeugdzorginstelling moet worden geplaatst. Dit mag alleen als het echt niet anders kan.

Advocaat Jeugdrecht Hilversum
bottom of page