top of page
Sibling Piggyback

Gezag , Omgang, Alimentatie
 

Familierecht

Familierecht is een breed begrip. Alle zaken die verband houden met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding vallen hieronder. Net als zaken die in verband staan met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. In begrijpelijke taal leggen we uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw situatie. We denken pragmatisch en oplossingsgericht met u mee. Samen met u kijken we naar de strategie. Wat is voor u haalbaar? Waar bent u bij gebaat? Is mediation misschien een oplossing? We proberen in ieder geval altijd een goede verstandhouding met de wederpartij te bewaren. Want misschien moet u in de toekomst toch met elkaar verder.We onderhandelen scherp en pas als het echt niet anders kan, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd.

Gezag & Omgang

|   Familierecht Omgang en Gezag

Uitgangspunt van de wet is dat beide ouders samen het gezag over de kinderen uitvoeren en belangrijke beslissingen samen nemen ook als de relatie tussen de ouders beëindigd is. Het kan voorkomen dat jullie als ouders er samen niet uitkomen. Het is dan mogelijk om samen met een mediator tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt kan de advocaat het geschil bespreken met de advocaat van de andere ouder of het geschil, bijvoorbeeld schoolkeuze, verhuizing, toestemming voor vakantie of medische beslissingen, voorleggen aan de kinderrechter.
Ook kan het zo zijn dat maar één van beide ouders het gezag heeft en de ander niet betrokken wordt bij belangrijke keuzes over de kinderen. Of juist andersom, dat het niet lukt de ander te bereiken om tot belangrijke keuzes te komen. Ook die gevallen kunnen aan de rechter worden voorgelegd als jullie als ouders er samen niet uitkomen.
De kinderrechter zal alle belangen tegen elkaar afwegen en een beslissing nemen die in het belang is van de kinderen.

|   Erkenning en ontkenning Vaderschap

Als een kind wordt geboren, is de biologische vader volgens de wet niet altijd ook meteen de juridische vader. Deze juridische band tussen een kind en een vader kan op verschillende manieren ontstaan. Als de ouders zijn getrouwd, ontstaat automatisch (van rechtswege) een juridische band tussen het kind en de man met wie de moeder getrouwd is. In andere gevallen moet het kind erkend worden om een juridische vader te krijgen. Dit hoeft niet ook de biologische vader te zijn. De erkenning moeten de ouders samen regelen via de gemeente. Soms komen ouders hier samen niet uit en zal aan de rechter voorgelegd moeten worden dat het kind mag worden erkend of dat de rechter vaststelt wie juridisch de vader is.
Andersom kan het ook zo zijn, dat de juridische vader niet de biologische vader is. De biologische vader kan het kind dan niet erkennen. In zo’n geval zal aan de rechter voorgelegd moeten worden dat het vaderschap van de juridische vader wordt ontkent.

|   Alimentatie Kwesties

Ook wanneer u advies en/of informatie zoekt over alimentatie kunnen wij u bijstaan. Er kan bijvoorbeeld een globale berekening worden opgesteld, maar ook een berekening op basis van alle daadwerkelijke en bekende kosten en inkomsten. Op het moment dat er een wijziging van omstandigheden is, kan het nodig zijn dat de alimentatie wordt bijgesteld. Samen kijken we of er genoeg redenen zijn om vastgestelde regelingen te wijzigen. Ook hier geldt, wijzigingen kunnen in overleg of via de rechtbank worden gewijzigd.

|   Wanneer een procedure nodig kan zijn:

bottom of page