top of page
IMG_0678.jpeg

Tarief & Pro Deo / Toevoeging

Kosten

Advocatenkantoor ZELA biedt rechtsbijstand tegen een tarief dat is afgestemd op de rechtszoekende(n), waarbij rekening wordt gehouden met uw budget.​ Op uw verzoek kan er een vaste prijsafspraak worden gemaakt worden voor zaken als het indienen en opstellen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, vervangende toestemming, erkenning en gezagszaken en beoordeling van een vaststellingsovereenkomst.

Pro Deo / Toevoeging

Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Pro Deo advocaten helpen mensen met een laag inkomen, die niet het uurtarief van de advocaat kunnen betalen.​

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek wordt bekeken of cliënten in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).

Toevoeging

|   Gesubsidieerde Rechtshulp

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer u een advocaat inschakelt. U betaalt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel toevoeging of Pro Deo genoemd. Wanneer u een zeer laag inkomen heeft kunt u  voor de kosten van de eigen bijdrage en het griffiegeld bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont.

|   Meer weten over Pro Deo?

U kunt nagaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl.

|   Kosten

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging hanteren we een gematigd tarief. Dit tarief hangt af van de aard van de zaak. Behalve  met kosten voor het honorarium dient u rekening te houden met bijkomende kosten voor griffierecht en uittreksels. Wij maken altijd vooraf een inschatting van de te verwachten kosten, zodat u weet waar u rekening mee moet houden. Betaling in termijnen is bespreekbaar.

Vaste Prijsafspraak
Voor het maken van een Alimentatieberekening, het opstellen van een Ouderschapsplan en Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is het mogelijk om een vaste prijs af te spreken.

 

|   Uurtarieven

Het uurtarief ligt tussen 160 en 195 euro ex btw ( 200 en 300 inclusief btw). Wij rekenen geen kantoorkosten.
U ontvangt altijd een opdrachtbevestiging en  een urenspecificatie zodat u inzicht heeft in de werkzaamheden.


Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit heeft het Europees Hof op 7 november 2013 bepaald. Dit betekent dat u bij een procedure uw eigen advocaat kan kiezen. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft, laat dat ons dan weten.

|   Adviesgesprek 95 euro

Wilt u uw probleem snel juridisch laten doorlichten? Dan kunt u bij ons terecht voor een eenmalig adviesgesprek van 45 minuten. Daarna weet u welke juridische of niet juridische oplossing voor u haalbaar is en met welke kosten u rekening moet houden. De kosten voor een eenmalig adviesgesprek zijn 95 euro inclusief btw.

|   Vragen? Neem contact op

Vragen over Pro Deo of toevoeging of komt u niet in aanmerking voor toevoeging neem dan contact op, zodat afgestemd op uw budget en situatie afspraken gemaakt kunnen worden. Ook kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op door uw vraag voor te leggen via het contactformulier op de website of telefonisch.

bottom of page